Business Leaders Forum se zapojilo do projektu The European Pact 4 Youth

BLF – 17. října se v prostorách  D.A.S. Rechtsschutz AG uskutečnil stakeholder dialog v rámci projektu The European Pact 4 Youth. Dialogu se účastnili odborníci z různých oborů – ze školství, z neziskových sektorů, management z nadnárodních firem, Národní ústav pro vzdělávání a přítomný byl i zástupce učňů.

Probíral se Národní akční plán BLF pro pomoc mladým lidem při vstupu na trh práce a podpora vzdělávání institucemi a zaměstnavatelem.

Informace, názory a postřehy byly velice různorodé, ale cíl všech je jednoznačný. Pomoct zatraktivnit učňovské obory nejen mladým lidem, ale i jejím rodičům.

Dohodli jsme se na  bodech, které je třeba  ještě  společně  doladit.  Tento společný plán budeme prezentovat v nadcházejících měsících webových stánkách BLF, FB a Twitteru.

Více informací o projektu: https://www.csreurope.org/pactforyouth

Logo BLF Logo PFY